TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Út. 1. září sv. Jiljí     Lk 4, 31-37
St. 2. září sv. Justus     Lk 4, 38-44
Čt. 3. září sv. Řehoř Veliký   Lk 5, 1-11
Pá. 4. září sv. Růžena z Viterba 19.00  Za dar uzdravení Lk 5, 33-39
So. 5. září sv. Viktorin 15.00  Masaryktown    Na poděkování a prosba o Boží     Lk 6, 1-5
                                        požehnání pro Jo a Milan Kostovčík
Ne. 6. září 23. neděle v mezidobí 10.30  Za Emilii Dianovou Mk 7, 31-37
Burlington 15.00
Vineland 17.00  Za uzdravení určité osoby
Po. 7. září sv. Melichar Grodecký   Lk 6, 6-11
Út. 8. září Svátek Narození Panny Marie 19.00  Za nemocné Mt 1, 1-16.18-23
St. 9. září sv. Petr Klaver       Lk 6, 20-26
Čt. 10. září bl. Karel Spinola       Lk 6, 27-38
Pá. 11. září sv. Emil   19.00  Za † Jarmilu Formánkovou Lk 6, 39-42
So. 12. září sv. Quido / Jména Panny Marie   Lk 6, 43-49
Ne. 13. září 24. neděle v mezidobí 10.30  Za † členy rodiny Zlobických a Kračmarovy a † Dr. G. Krajbicha Mk 8, 27-35
Burlington 15.00
Po. 14. září Svátek Povýšení svatého Kříže   Jan 3, 13-17
Út. 15. září Panna Maria Bolestná     Jan 19, 25-27
St. 16. září sv. Ludmila 12.00  Za † Ludmilu Švorčíkovou Lk 7, 31-35
Čt. 17. září sv. Kornélius a Cyprián     Lk 7, 36-50
Pá. 18. září sv. Josef Kupertinský 19.00  Za farníky Lk 8, 1-3
So. 19. září sv. Januárius Kingston 10.00  Za † rodiče manželů Paldových Lk 8, 4-15
Ottawa 17.00  
      25. neděle v mezidobí 10.30  Za † Josefa a Vlastu Mlčochovi Mk 9, 30-37
Ne. 20. září Montreal  11.00
  .   Burlington 15.00  Za † Karla a Boženu Klukanovi
Po. 21. září Svátek sv. Matouše   Mt 9, 9-13
Út. 22. září sv. Mořic a druhové   Lk 8, 19-21
St. 23. září sv. Konstanc z Arkony, sv. Pio z Pietrelciny Lk 9, 1-6
Čt. 24. září sv. Gerard   Lk 9, 7-9
Pá. 25. září sv. Kleofáš 19.00  Za † Adama Krutinu a Kateřinu Sokolovou Lk 9, 18-22
So. 26. září sv. Kosma a Damián 17.00  Za naše národy - za obnovu křesťanství Lk 9, 43b-45
Ne. 27. září 26. neděle v mezidobí 10.30  Za † Pavla Macků Mk9,38-43.45.47-48
Burlington 15.00
Po. 28. září Slavnost sv. Václava 19.00 Mt 16, 24-27
Út. 29. září Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela Jan 1, 47-51
St. 30. září sv. Jeroným     Lk 9, 57-62
Čt. 1.  říjen sv. Terezie od Dítěte Ježíše   Lk 10, 1-12
Pá. 2. říjen sv. andělé strážní 19.00  Za Danielu Kycovou Mt 18, 1-5.10
So. 3. říjen sv. Maxmilián   Lk 10, 17-24
Ne. 4. říjen 27. neděle v mezidobí 10.30  Za a živé členy rodiny Pavlíčkovy a Fišerovy  Mk 10, 2-16
Burlington 15.00


Underscore.gif
Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." [J 20,19]