TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Čt. 1. říjen sv. Terezie od Dítěte Ježíše   Lk 10, 1-12
Pá. 2. říjen sv. andělé strážní 19.00  Za Danielu Kycovou Mt 19, 1-5.10
So. 3. říjen sv. Maxmilián     Lk 10, 17-24
Ne. 4. říjen 27. neděle v mezidobí 10.30  Za Zdeňka Ševčíka   Mk 10, 2-16
sv. František z Assisi Burlington 15.00
Po. 5. říjen sv. Palmác     Lk 10, 25-37
Út. 6. říjen sv. Bruno     Lk 10, 38-42
St. 7. říjen Panna Maria Růžencová 12.00  Za rodiče Lk 11, 1-4
Čt. 8. říjen sv. Simeon     Lk 11, 5-13
Pá. 9. říjen sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard   19.00  Za † Jiřího Skálu Lk 11, 15-26
So. 10. říjen sv. Paulin       Lk 11, 27-28
Ne. 11. říjen 28. neděle v mezidobí 10.30  Za Karla Juráska    Mk 10, 17-30
Burlington   15.00  
Po. 12. říjen sv. Radim   Lk 11, 29-32
Út. 13. říjen sv. Eduard       Lk 11, 37-41
St. 14. říjen sv. Kalist I.   Lk 11, 42-46
Čt. 15. říjen sv. Terezie od Ježíše     Lk 11, 47-54
Pá. 16. říjen sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque    19.00  Za † Jarmilu Knopovou Lk 12, 1-7
So. 17. říjen sv. Ignác Antiochijský Kingston 10.00  Za †Annu a Julii Pazderkovy  Lk 12, 8-12
Ottawa 17.00 
Ne. 18. říjen Den modliteb za misie  10.30  Za Tomáška a Františka Živných   Mk 10, 35-45
29. neděle v mezidobí Montreal 11.00  Za †členy rodiny Janíkové a Soumarové
sv. Lukáš, evangelista Burlington     15.00  
Po. 19. říjen sv. Izák Jogues a druhové, sv. Pavel od Kříže Lk 12, 13-21
Út. 20. říjen sv. Irena     Lk 12, 35-38
St. 21. říjen sv. Hilarion 12.00  Za † Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran Lk 12, 39-48
Čt. 22. říjen sv. Marie Salome     Lk 12, 49-53
Pá. 23. říjen sv. Jan Kapistránský 19.00  Za † Jozefa Hrehu       Lk 12, 54-59
So. 24. říjen sv. Antonín Maria Klaret     Lk 13, 1-9
Ne. 25. říjen 30. neděle v mezidobí 10.30  Za Karla a Anežku Mikulášovi   Mk 10, 46-52
Burlington 15.00     
Po. 26. říjen sv. Rustik       Lk 13, 10-17
Út. 27. říjen sv. Frumencius   Lk 13, 18-21
St. 28. říjen Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Lk 6, 12-19
Čt. 29. říjen sv. Narcis     Lk 13, 31-35
Pá. 30. říjen sv. Marcel 19.00  Za dar uzdravení    Lk 14, 1-6
So. 31. říjen sv. Wolfgang             ADORACE 12.00  Za † Irenu Zátkovou Lk 14,1.7-11
Ne. 1. listopad Slavnost Všech svatých 10.30  Za † Ludmilu a Jiřího Meisnerovi    Mt 5, 1-12a
Burlington 15.00  


Underscore.gif
a očekávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. [1Te 1,10]