TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 30 říjen sv.  Marcel  19.00  Za dar uzdravení Lk 14, 1-6
So. 31. říjen sv. Wolfgang             ADORACE 12.00  Za † Irenu Zátkovou Lk 14,1.7-11
Ne. 1. listopad Slavnost Všech svatých 10.30  Za Ludmilu a Jiřího Meisnera  Mt 5, 1-12a
Burlington 15.00
Vineland 17:00  Za naše zemřelé
Po. 2. listopad Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   Mt 25, 31-46
Út. 3. listopad sv. Martin de Porres   Lk 14, 15-24
St. 4. listopad sv. Karel Boromejský 12.00  Za členy rodiny Hrehovy a Davidovy   Lk 14, 25-33
Čt. 5. listopad sv. Zachariáš a Alžběta   Lk 15-1-10
Pá. 6. listopad sv. Leonard 19.00  Za Miroslava Horáka        Lk 16, 1-8
So. 7. listopad sv. Wilibrord 15:00  Masaryktown - Za naše zemřelé Lk 16, 9-15
Ne. 8. listopad 32. neděle v mezidobí 10.30  Za Františku, Ferdinanda a Milana Hyklovi    Mk 12, 38-44
Burlington   15.00  
Po. 9. listopad Svátek Posvěcení lateránské baziliky Calgary   19.30 Jan 2, 13-22
Út. 10. listopad sv. Lev Veliký Winnipeg 18.30 Lk 17, 7-10
St. 11. listopad sv. Martin   Lk 17, 11-19
Čt. 12. listopad sv. Josafat   Lk 17, 20-25
Pá. 13. listopad Svátek sv. Anežky České 19.00  Za i živé členy rodiny Berndorffovy   Mt 25, 31-46
So. 14. listopad sv. Mikuláš Tavelič     Lk 18, 1-8
Ne. 15. listopad 33. neděle v mezidobí 10.30  Za Františka Ječmena     Mk 13, 24-32
Burlington     15.00  
Po. 16. listopad sv. Markéta Skotská     Lk 18, 35-43
Út. 17. listopad sv. Alžběta Uherská     Lk 19, 1-10
St. 18. listopad Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla   12.00  Za nemocné Lk 19, 11-28
Čt. 19. listopad sv. Mechtilda     Lk 19, 41-44
Pá. 20. listopad sv. Felix z Valois 19.00  Za Ludmilu a Jindřicha Švorčíkovi Lk 19, 45-48
So. 21. listopad Zasvěcení Panny Marie  Kingston 10.00 Lk 20, 27-40
v Jeruzalémě Ottawa 17.00  Za † i živé členy rodiny Zástěrovy
Ne. 22. listopad Slavnost Ježíše Krista Krále 10.30  Za Vlastu a Josefa Beitovi   Jan 18, 33b-37
Montreal 11.00  Za † Dr. Františku "Fáju" Maxantovou
Burlington 15.00     
Po. 23. listopad sv. Klement I.     Lk 21, 1-4
Út. 24. listopad sv. Ondřej Dung-Lac a druhové     Lk 21, 5-11
St. 25. listopad sv. Kateřina     Lk 21, 12-19
Čt. 26. listopad sv. Silvestr     Lk 21, 20-28
Pá. 27. listopad sv. Virgil 19.00  Za Marii a Richarda Hanzlíkovi   Lk 21, 29-33
So. 28. listopad sv. Mansuet          ADORACE 12.00  Za Josefa Nováka   Lk 21, 34-36
 
Ne. 29. listopad První neděle adventní  10.30  Za Dr. Františka Gigala   Lk 21,25-28.34-36
Burlington 15.00  
Po. 30. listopad Svátek sv. Ondřeje     Mt 4, 18-22


Underscore.gif
Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. [Ga 3,23]