TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 29 listopad První neděle adventní 10.30  Za † Dr. Františka Gigala Lk 21,25-28.34-36
Burlington 15.00
Po. 30. listopad Svátek sv. Ondřeje     Mt 4, 18-22
Út. 1. prosinec sv. Edmund Kampián   Lk 10, 21-24
St. 2. prosinec sv. Bibiána 12.00  Za † i živé členy rodiny Tichopádovy, Waldaufovy a Milanovy    Mt 15, 29-37
Čt. 3. prosinec sv. František Xaverský    Mt 7, 21.24-27
Pá. 4. prosinec sv. Jan Damašský, sv. Barbora 19.00  Za Jana Krajňaka      Mt 9, 27-31
So. 5. prosinec sv. Sába 15.00  Masaryktown Za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu Gočíkovu   Mt 9,35-10,1.5-8
Ne. 6. prosinec 2. neděle adventní 10.30  Za † Vladimíra Pavlínka a Dr. Svatopluka Tománka       Lk 3, 1-6
sv. Mikuláš Burlington   15.00    
Po. 7. prosinec sv. Ambrož     Lk 5, 17-26
Út. 8. prosinec Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie   19.00  Na daný úmysl Lk 1, 26-38
St. 9. prosinec sv. Valerie   Mt 11, 28-30
Čt. 10. prosinec sv. Julie a Eulálie   Mt 11, 11-15
Pá. 11. prosinec sv. Damas I. 19.00  Za i živé členy rodiny Novotné          Mt 11, 16-19
So. 12. posinec Panna Maria Guadalupská Duchovní cvičení - Burlington (viz 4. stranu) Mt 17, 10-13
Ne. 13. prosinec 3. neděle adventní 10.30  Za † Miroslava Rohela      Lk 3, 10-18
sv. Lucie Burlington     15.00   
Po. 14. prosinec sv. Jan od Kříže     Mt 21, 23-27
Út. 15. prosinec sv. Valerián     Mt 21, 28-32
St. 16. prosinec sv. Adelhaida     Lk 1, 19-23
Čt. 17. prosinec sv. Lazar     Mt 1, 1-17
Pá. 18. prosinec sv. Rufus a Zosim 19.00  Za rodinu Nesvadbovu a Strachwitzovu          Mt 1, 18-24
So. 19. prosinec bl. Urban Kingston 10.00  Za † i živé členy rodiny Gočíkové  Lk 1, 5-25
Ottawa 17.00  
Ne. 20. prosinec 4. neděle adventní 10.30  Za Vincence Tomečka     Lk 1, 39-45
Montreal 11.00  Za † členy rodiny Kadlecovy a Havlínovy
sv. Dominik Burlington 15.00    
Po. 21. prosinec sv. Petr Kanisius       Lk 1, 39-45
Út. 22. prosinec sv. Servul   Lk 1, 46-56
St. 23 prosinec sv. Jan Kentský     Lk 1, 57-66
Čt.. 24. prosinec Štědrý den 22.00  Za mír ve světě Lk 1, 67-79
Adam a Eva Burlington  
Pá. 25. prosinec Slavnost narození Páně 10.30  Za farníky   Lk 2, 1-14
Boží Hod Vánoční - 1. svátek vánoční Burlington 15.00
So. 26. prosinec Svátek sv. Štěpána - 2. svátek vánoční   15.00  Masaryktown ▪  Za † i živé členy rodiny Mt 10, 17-22
Ne. 27. prosinec Svátek Svaté Rodiny 10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi    Lk 2, 41-52
Burlington 15.00   
      sv. Jan Evangelista Vineland 16.00
Po. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek  19.00  Na daný úmysl Mt 2, 13-18
Út. 29. prosinec sv. Tomáš Becket     Lk 2, 22-35
St. 30. prosinec sv. Evžen   Lk 2, 36-40
Čt. 31. prosinec sv. Silvestr I. 18.00  Na poděkování za uplynulý rok Jan 1, 1-18
Burlington 24.00
Pá. 1. leden Slavnost     10.30  Za † P. Jandu, P. Neumanna a Leopoldu Zatloukalovou  Lk 2, 16-21
Panny Marie, Matky Boží Burlington 15.00


Underscore.gif
Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. [2Te 3,6]