TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Čt. 24. prosinec Štědrý den   22.00  Za mír ve světě Lk 1, 67-79
Adam a Eva   Burlington 24.00
Pá. 25. prosinec Slavnost narození Páně 10.30  Za farníky Lk 2, 1-14
Boží Hod Vánoční - 1. svátek vánoční Burlington 15.00  
So. 26. prosinec Svátek sv. Štěpána - 2. svátek vánoční  15.00  Masaryktown ▪ Za † i živé členy rodiny Mt 10, 17-22
Ne. 27. prosinec Svátek Svaté rodiny 10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi Lk 2, 41-52
Burlington 15.00  
sv. Jan Evangelista Vineland 16.00
Po. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek 19.00  Na daný úmysl Mt 2, 13-18
Út. 29. prosinec sv. Tomáš Becket     Lk 2, 22-35
St. 30. prosinec sv. Evžen     Lk 2, 36-40
Čt. 31. prosinec sv. Silvestr I. 18.00  Na poděkování za uplynulý rok Jan 1, 1-18
Burlington 24.00
Pá. 1. leden Slavnost Panny Marie,Matky Boží    10.30  Za † P. Jandu a † P. Neumanna a † Leopoldu Zatloukalovou Lk 2, 16-21
So. 2. leden sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský   15.00 Masaryktown Jan 1, 19-28
Ne. 3. leden 2. neděle po Narození Páně 10.30  Za † Marii a Josefa Jurašovi a živé členy rodiny Jan 1,  1-18
Nejsvětější Jméno Ježíš Burlington 15.00
Po. 4. leden bl. Anděla z Foligna     Jan 1, 35-42
Út. 5. leden sv. Telesfor     Jan 1, 43-51
St. 6. leden Slavnost Zjevení Páně 12.00  Za živé i zemřelé členy rodiny Fialovy Mt 2, 1-12
Čt. 7. leden sv. Rajmund z Penafortu   Mt 4, 12-17.23-25
Pá. 8. leden sv. Severin   19.00  Za † členy rodiny Kolínovy a Heather Kolínovou Mk 6, 34-44
So. 9. leden sv. Julián     Mk 6, 45-52
Ne. 10. leden Svátek Křtu Páně 10.30  Za rodiče Bernsteinovi    Lk 3,15-16.21-22
sv. Agathon Burlington 15.00 
Po. 11. leden ct. Maria Elekta     Mk 1, 14-20
Út. 12. leden sv. Probus       Mk 1, 21b-28
St. 13. leden sv. Hilarius z Poitiers     Mk 1, 29-39
Čt. 14. leden sv. Sáva Srbský     Mk 1, 40-45
Pá. 15. leden sv. Pavel Poustevník 19.00  Za dar zdraví a Boží požehnání pro Martu Kováčovou   Mk 2, 1-12
So. 16. leden sv. Marcel I.     Mk 2, 13-17
Ne. 17. leden 2. neděle v mezidobí 10.30  Za Annu Petrikovou    Jan 2, 1-12
sv. Antonín Veliký Burlington    15.00 
Po. 18. leden Panna Maria, Matka jednoty křesťanů   19.00  Za sjednocení křesťanů Lk 1, 39-47
Út. 19. leden sv. Márius a Marta a jejich synové Mk 2, 23-28
St. 20. leden sv. Fabián a Šebestián 12.00  Za Jiřinu Buškovou a Jozefa Hrehu   Mk 3, 1-6
Čt. 21. leden sv. Anežka Římská     Mk 3, 7-12
Pá. 22. leden sv. Vincenc 19.00  Mk 3, 13-19
So. 23. leden sv. Ildefons            ADORACE 12.00   Mk 3, 20-21
Ne. 24. leden 3. neděle v mezidobí 10.30  Za Miroslava Paťavu   Lk 1,1-4;4,14-21
sv. František Saleský Burlington 15.00
Po. 25. leden Svátek Obrácení svatého Pavla Mk 16, 15-18
Út. 26. leden sv. Timotej a Titus     Mk 3, 31-35
St. 27. leden sv. Anděla Mericiová     Mk 4, 1-20
Čt. 28. leden sv. Tomáš Akvinský     Mk 4, 21-25
Pá. 29. leden sv. Sulpicius 19.00  Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání   Mk 4, 26-34
So. 30. leden sv. Martina 17.00  Za farníky   Mk 4, 35-41
Ne. 31. leden 4. neděle v mezidobí 10.30  Za i živé členy rodiny Ottové a Rydlové   Lk 4, 21-30
sv. Jan  Bosko   Burlington 15.00


Underscore.gif
a řekl mi: 'Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.' [Sk 27,24]