TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Po. 1. únor  sv. Pionius   Mk 1, 5-20
Út. 2. únor Svátek Uvedení Páně do chrámu   19.00  Za † Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran Lk 2, 22-40
St. 3. únor sv. Blažej, sv. Ansgar 12.00   Mk 6, 1-6
Čt. 4. únor sv. Ondřej Corsini   Mk 6, 7-13
Pá. 5. únor sv. Agáta 19.00  Za Františka Kubiše a živé členy rodiny Mk 6, 14-29
So. 6. únor sv. Pavel Miki a druhové 15.00  Masaryktown   Za Františky Otty Mk 6, 30-34
Ne. 7. únor 5. neděle v mezidobí 10.30  Za Marii a Otakara Štýrských    Lk 5, 1-11
Burlington  
Po. 8. únor sv. Jeroným Emiliani   Mk 6, 53-56
Út. 9. únor sv. Apollonie   Mk 7, 1-13
St. 10. únor sv. Scholastika   Mk 7, 14-23
Čt. 11. únor Panna Maria Lurdská     Mk 7, 24-30
Pá. 12. únor sv. Benedikt Aniánský 19.00  Na poděkování za 25 roků manželství     Mk 7, 31-37
So. 13. únor sv. Kateřina Ricciová   Mk 8, 1-10
Ne. 14. únor 6. neděle v mezidobí 10.30  Za † Oldřicha Hladíka       Lk 6,17.20-26
Burlington 15.00
Po. 15. únor sv. Jiřina   Mk 8, 11-13
Út. 16. únor sv. Juliána   Mk 8, 14-21
St. 17. únor Popeleční středa 12.00  Za † Apolonii Kučerovou   Mt 6, 1-6,16-18
19.00  Za † Evu Horvátovou
Čt. 18. únor sv. Simeon   Lk 9, 22-25
Pá. 19. únor bl. Godšalk 19.00  Za i živé členy rodiny Hanouskovy     Mt 9, 14-15
So. 20. únor sv. Nikefor             ADORACE 12.00  Za P. Jiřího Svobodu   Lk 5, 27-32
Ne. 21. únor 1. neděle postní 10.30  Za Lenku Chovančíkovou a členy rodiny   Lk 4, 1-13
Burlington 15.00
Po. 22. únor Svátek Stolce svatého apoštola Petra Mt 16, 13-19
Ne. 28. únor 2. neděle postní 10.30  Za farníky   Lk 9, 28b-36
Burlington 15.00
Ne. 7. březen 3. neděle postní 10.30  Za Františka a Marii Pavlovských    Lk 13, 1-9
Burlington   15.00
Ne. 14. březen 4. neděle postní 10.30  Za Růženu Havlovou      Lk 15, 1-3.11-32
Burlington     15.00
St. 17.  březen sv. Patrik 12.00  Za † Františka Ječmena a † Annu Richterovou Jan 5, 17-30
Čt. 18. březen sv. Cyril Jeruzalémský   Jan 5, 31-47
Pá. 19. březen Slavnost sv. Josefa 19.00  Za † P. J. Hermacha, P. J. Porubčana, P. J. Olejníka Mt 1,16.18-21.24a
So. 20. březen sv. Archip Kingston 10.00 Jan 7, 40-53
Ottawa 17.00  Za Lubora Havla
Ne. 21. březen 5. neděle postní 10.30  Za nemocné   Jan 8, 1-11
Montreal 11.00  Za † Berthu, Cyrila a Andyho Štrbáňovi
Burlington 15.00
Po. 22. březen sv. Epafrodit   Jan 8, 12-20
Út. 23. březen sv. Turibius z Mongroveja     Jan 8, 21-30
St. 24. březen sv. Kateřina Švédská     Jan 8, 31-42
Čt. 25. březen Slavnost Zvěstování Páně 19.00  Za Jindřicha a Ludmilu Švorčíkovi Lk 1, 26-38
Pá. 26. březen sv. Kastulus 19.00  Za † členy rodiny Slívovy  Jan 10, 31-42
So. 27. březen sv. Rupert              ADORACE 12.00   Jan 11, 45-56
Ne. 28. březen Květná neděle 10.30  Za Zdeňka Škodu    Lk 22,14-23,56
Burlington    15.00


Underscore.gif
Prosím vás, nenuťte mne, až přijdu, jednat s tou troufalostí, na kterou mám podle svého přesvědčení právo, a to vůči těm, kteří nám připisují záměry jen lidské. [2K 10,2]