TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 28 březen Květná neděle 10.30  Za † Zdeňka Škodu Lk 22, 14-23,56
Burlington     15.00
Po. 29 březen Pondělí Svatého týdne     Jan 12, 1-11
Út. 30 březen Úterý Svatého týdne 11.00  St. Michael's Cathedral - Mše svatá s žehnáním olejů Jan 13,21-33.36-38
St. 31 březen Středa Svatého týdne 19.00  Za nemocné Mt 26, 14-25
Čt. 1. duben Zelený čtvrtek 19.00  Za † P. Janíčka, P. Jandu, P. Popelku a P. Dostála Jan 13, 1-15
Burlington     20.00
Pá. 2. duben Velký pátek 15.00  Křížová cesta a Velkopáteční obřady Jan 18,1 - 19,42
Burlington     15.00 
So. 3. duben Bílá sobota 20.00  Za mír na celém světě  
Burlington     23.00
Ne. 4. duben Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10.30  Za farníky a krajany v Kanadě   Jan 20, 1-9
Burlington     15.00  
Vineland 17.00
Po. 5. duben Pondělí velikonoční 15.00 Masaryktown - Za otce Mt 28, 8-15
Út. 6. duben Úterý velikonoční   Jan 20, 11-18
St. 7. duben Středa velikonoční 12.00  Za † Andělu Thenovou Lk 24, 13-35
Čt. 8. duben Čtvrtek velikonoční   Lk 24, 35-48
Pá. 9. duben Pátek velikonoční 19.00  Za Anežku Kasandovou a Jaroslavu Sypalovou Jan 21, 1-14
So. 10. duben Sobota velikonoční   Mk 16, 9-15
Ne. 11. duben 2. neděle velikonoční 10.30  Za dar zdraví pro Annu Raputovou   Jan 20, 19-31
Svátek Božího milosrdenství Burlington     15.00  
Po. 12. duben sv. Julius   Jan 3, 1-8
Út. 13. duben sv. Martin I.     Jan 3, 7b-15
St. 14. duben sv. Lambert   Jan 3, 16-21
Čt. 15. duben sv. Anastázie     Jan 3, 31-36
Pá. 16. duben sv. Bernadeta Soubirousová 19.00  Za Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran Jan 6, 1-15
So. 17. duben sv. Inocenc Kingston 10.00 Jan 6, 16-21
Ottawa 17.00
Ne. 18. duben 3. neděle velikonoční 10.30  Za † i živé členy rodiny Rohelovy a Klimešovy   Jan 21,1-19
Montreal 11.00  Za † Lubomíra Drobného a † Zdeňka Noska
Burlington     15.00  
Po. 19. duben sv. Ema   Jan 6, 22-29
Út. 20. duben sv. Hugo     Jan 6, 30-35
St. 21. duben sv. Anselm 12.00  Prosba o Boží požehnání Jan 6, 35-40
Čt. 22. duben sv. Leonid     Jan 6, 44-51
Pá. 23. duben Svátek sv. Vojtěcha 19.00  Za Zuzanu Suchaničovou   Jan 10, 11-16
So. 24. duben sv. Jiří, sv. Fidel ze Sigmaringy ADORACE    12.00  Za Marii Kopáčkovou   Jan 6, 60-69
Ne. 25. duben 4. neděle velikonoční 10.30  Za členy rodiny Válkovy   Jan 10, 27-30
Burlington     15.00  
Po. 26. duben sv. Richarius     Jan 10, 1-10
Út. 27. duben sv. Zita     Jan 10, 22-30
St. 28. duben sv. Petr Chanel, sv. Ludvík Maria Grignon Jan 12, 44-50
Čt. 29. duben Svátek sv. Kateřiny Sienské   Mt 11, 25-30
Pá. 30. duben sv. Zikmund 19.00  Za Vladislavu Hamalovou   Mt 13, 54-58
So. 1. květen sv. Josef Dělník   Jan 14, 1-6
Ne. 2. květen 5. neděle velikonoční 10.30  Za † Danielu Kycovou   Jan 13,31-33a.34-35
Burlington     15.00  


Underscore.gif
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. [2P 3,9]