TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 28. květen sv. Emil   19.00  Za † Bohumila Sypala Mk 11, 11-25
So. 29. květen sv. Maximin                  ADORACE 12.00  Za Oldřicha Hladíka Mk 11, 27-33
Ne. 30. květen Slavnost Nejsvětější Trojice 10.30  Za Jozefa Pavlovského a Jana Sokače Jan 16, 12-15
Burlington 15.00
Po. 31. květen Svátek Navštívení Panny Marie     Lk 1, 39-56
Út. 1. červen sv. Justin     Mk 12, 13-17
St. 2. červen sv. Marcelin a Petr 12:00  Za nemocné   Mk 12, 18-27
Čt. 3. červen Slavnost Těla a krve Páně 19.00  Za biskupa Mons. Josefa Koukla Lk 9, 11b-17
Pá. 4. červen sv. František Caracciciolo 19.00  Za Jiřího Matějovice (* 1924 - 2010) Mk 15, 35-37
So. 5. červen sv. Bonifác 15.00  Masaryktown ▪ Za Boží požehnání pro Márii Kučárovou Mk 12, 38-44
Ne. 6. červen 10. neděle v mezidobí 11.00  Modlitba křížové cesty            Lk 7, 11-17
POUŤ DO MIDLANDU 12.45  Modlitba růžence
13.30  Mše svatá   Za poutníky, farníky a krajany
Po. 7. červen sv. Robert   Mt 5, 1-12
Út. 8. červen sv. Medard       Mt 5, 13-16
St. 9. červen sv. Efrém Syrský     Mt 5, 17-19
Čt. 10. červen sv. Maxim     Mt 5, 20-26
Pá. 11. červen Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   19.00  Za † Josefa Hrehu Lk 15, 3-7
So. 12. červen Neposkvrněného Srdce Panny Marie Burlington 16.00 Lk 2, 41-51
Ne. 13. červen 11. neděle v mezidobí 10.30  Za Marii Jankovou   Lk 7, 36-8,3
sv. Antonín z Padovy Burlington     15.00   
Po. 14. červen sv. Anastáz       Mt 5, 38-42
Út. 15. červen sv. Vít     Mt 5, 43-48
St. 16. červen sv. Benon 12.00  Za rodiče rodiny Góčíkové     Mt 6, 1-6.16-18
Čt. 17. červen sv. Řehoř Barbarigo     Mt 6, 7-15
Pá. 18. červen sv. Marina 19.00  Za dar zdraví pro Eriku a Ronika a za rodinu Horaniovou        Mt 6, 19-23
So. 19. červen sv. Jan Nepomuk Neumann, Kingston 10.00  Za Boží požehnání pro rodinu Góčíkovu Mt 6, 24-34
sv. Romuald Ottawa 17.00  Za rodinu Pavlíkovu a Popelovu   
Ne. 20. červen   10.30  Za Alžbětu a Františka Klabanovi   Lk 9, 18-24
12. neděle v mezidobí Montreal 11.00  Za Milana a Milunu Dresslerovi 
  Burlington 15.00  Za Boží požehnání pro Czeslawu Vostřezovou   
Po. 21. červen sv. Alois Gonzaga   Mt 7, 1-5
Út. 22. červen sv. Jan Fisher a sv. Tomáš More, sv. Paulin Nolánský Mt 7, 6.12-14
St. 23. červen sv. Josef Cafasso       Mt 7, 15-20
Čt. 24. červen Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 19.00   Lk 1,57-66.80
Pá. 25. červen sv. Vilém, ct. Ivan 19.00  Za Viléma Horáka   Mt 8, 1-4
So. 26. červen sv. Jan a Pavel      11.30  Masaryktown ▪ Za naše národy a mír Mt 8, 5-17
Ne. 27. červen 13. neděle v mezidobí 10.30  Za členy rodiny Zlobické a Kračmarovy a Dr. G. Krajbicha  Lk 9, 51-62
Burlington 15.00  
Po. 28. červen sv. Irenej       Mt 8, 18-22
Út. 29. červen Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů     Mt 16, 13-19
St. 30. červen sv. prvomučedníci římští     Mt 8, 28-34


Underscore.gif
Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. [Sk 27,22]