TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Čt. 1. červenec sv. Theobald   Mt 9, 1-8
Pá. 2. červenec sv. Ota 19.00  Za Jana Kolína a členy rodiny Kolínovy Mt 9, 9-13
So. 3. červenec Svátek sv. Tomáše, apoštola 15.00  Masaryktown   Za biskupa Jaroslava Škarvadu         Jan 20, 24-29
Ne. 4. červenec 14. neděle v mezidobí 10.30  Za Štefana Hofericu Lk 10, 1-12.17-20
sv. Prokop, sv. Alžběta Portugalská Burlington 15.00
Po. 5. červenec Slavnost sv. Cyrila a Metoděje   Lk 10, 1-9
Ne. 11. červenec 15. neděle v mezidobí 10.30  Za † i živé členy rodiny Tichopádové, Waldaufové a Milanové Lk 10, 25-37
sv. Benedikt Burlington 15.00
Ne. 18. červenec 16. neděle v mezidobí 10.30  Za Gizelu a Juraje Tlučkovy Lk 10, 38-42
sv. Emilián Burlington 15.00
Pá. 23. červenec sv. Brigita     Jan 15, 1-8
Ne. 25. červenec 17. neděle v mezidobí 10.30  Za † rodiče Dulovi Lk 11, 1-13
sv. Jakub, apoštol, sv. Kryštof Burlington 15.00
Po. 26. červenec sv. Jáchym a Anna   Mt 13, 31-35
So. 31. červenec sv. Ignác z Loyoly   ADORACE 12.00  Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání Mt 14, 1-12
               
Ne. 1. srpen 18. neděle v mezidobí 10.30  Za † Milo Komínka Lk 12, 13-21
sv. Alfons z Liguori Burlington 15.00
St. 4. srpen sv. Jan Maria Vianney     Mt 15, 21-28
Pá. 6. srpen Svátek Proměnění Páně 19.00  Na poděkování Lk 9, 28b-36
So. 7. srpen sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové   Masaryktown    15.00  Za farníky   Mt 17, 14-20
Ne. 8. srpen 19. neděle v mezidobí 10.30  Za † Josefa a Danu Varmužovi, † Adu Kálalovou a † Marii Cimburovou    Lk 12, 32-48
sv. Dominik Burlington   15.00  
Po. 9. srpen sv. Terezie Benedikta od Kříže     Lk 9, 23-26
Út. 10. srpen sv. Vavřinec     Jan 12, 24-26
St. 11. srpen sv. Klára     Mt 18, 15-20
Čt. 12. srpen sv. Jana Františka de Chantal       Mt 18, 21-19,1
Pá. 13. srpen sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans   19.00  Za † Jarmilu Formánkovou Mt 19, 3-12
So. 14. srpen sv. Maxmilián Kolbe     Mt 19, 13-15
Ne. 15. srpen Slavnost Nanebevzetí Panny Marie   10.30  Za † Marii Jankovou Lk 1, 39-56
20. neděle v mezidobí Burlington     15.00  Za Jaroslava Knapa 
Po. 16. srpen sv. Štěpán I. Uherský     Mt 19, 16-22
St. 18. srpen sv. Helena   Mt 20, 1-16a
Pá. 20. srpen sv. Bernard 19.00  Za nemocné Mt 22, 34-40
So. 21. srpen sv. Pius X.              ADORACE 12.00  Za † Emilii a Václava Peřinovi Mt 23, 1-12
Ne. 22. srpen 21. neděle v mezidobí 10.30  Za † Jiřího a Marii Matějovicovi a † Františka a Františku Jonáškovi    Lk 13, 22-30
Panna Maria Královna Burlington 15.00    
Út. 24. srpen sv. Bartoloměj, apoštol     Jan 1, 45-51
Pá. 27. srpen sv. Monika Mše sv. se nekoná ! Mt. 25, 1-13
So. 28. srpen sv. Augustin   Mt 25, 14-30
Ne. 29. srpen 22. neděle v mezidobí 10.30  Za Aloise a Zdeňka Cmajdálkovi   Lk 14,1.7-14
Umučení sv. Jana Křtitele Burlington 15.00  


Underscore.gif
Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. [Jk 3,3]