TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 29. srpen 22. neděle v mezidobí   10.30  Za Aloise a Zdeňka Cmajdálkovi   Lk 14, 1.7-14
Umučení sv. Jana Křtitele Burlington 15.00  
Po. 30. srpen sv. Fiakr     Lk 4, 16-30
Út. 31. srpen sv. Rajmund   Lk 4, 31-37
St. 1. září sv. Jiljí     Lk 4, 38-44
Čt. 2. září sv. Justus     Lk 5, 1-11
Pá. 3. září sv. Řehoř Veliký 19.00  Za Jaroslava a Josefa Kytlovi a i živé členy rodiny Kytlovy Lk 5, 33-39
So. 4. září sv. Růžena z Viterba 15.00  Masaryktown  Za Marii a Viktora Janíčkovi    Lk 6, 1-5
Ne. 5. září 23. neděle v mezidobí 10.30  Za † členy rodin Mlčochovy a Dalíkovy Lk 14, 25-33
sv. Viktorin Burlington 15.00
Po. 6. září sv. Magnus   Lk 6, 6-11
Út. 7. září sv. Melichar Grodecký   Lk 6, 12-19
St. 8. září Svátek Narození Panny Marie     Mt 1,1-16.18-23
Čt. 9. září sv. Petr Klaver     Lk 6, 27-38
Pá. 10. září bl. Karel Spinola 19.00  Za † Jarmilu Formánkovou Lk 6, 39-42
So. 11. září sv. Emil Kingston 10.00 Lk 6, 43-49
Ottawa 17.00
Ne. 12. září 24. neděle v mezidobí 10.30  Za † Marii a Ladislava Bořutovi Lk 15, 1-32
Montreal 11.00 Za † Otu Jangla a živé i † členy rodiny Janglovy
sv. Quido / Jméno Panny Marie Burlington 15.00
Po. 13. září sv. Jan Zlatoústý   Lk 7, 1-10
Út. 14. září Svátek Povýšení svatého Kříže 19.00  Na poděkování, za kněze Jan 3, 13-17
St. 15. září Panna Maria Bolestná 12.00   Za † i živé členy rodin Pavlíčkovy a Fišerovy Lk 2, 33-35
Čt. 16. září sv. Ludmila   Lk 7, 36-50
Pá. 17. září sv. Kornélius a Cyprián 19.00  Za † Jozefa Ziga Lk 8, 1-3
So. 18. září sv. Josef Kupertinský 10.00  ADORACE  12.00  Za † Marii a Richarda Hanzlíkovi Lk 8, 4-15
Ne. 19. září 25. neděle v mezidobí   10.30  Za † rodiče Sládečkovi Lk 16, 1-13
sv. Januárius Burlington 15.00
Po. 20. září sv. Ondřej, Pavel a druhové     Lk 8, 16-18
Út. 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Mt 9, 9-13
St. 22. září sv. Mořic a druhové Lk 9, 1-6
Čt. 23. září sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny Lk 9, 7-9
Pá. 24. září sv. Gerard 19.00  Za nemocné Lk 9, 18-22
So. 25. září sv. Kleofáš 17.00  Za farníky a všechny krajany Lk 9, 43b-45
Ne. 26. září 26. neděle v mezidobí 10.30  Za Vlastu Scheybalovou Lk 16, 19-31
sv. Kosma a Damián Burlington 15.00
Po. 27. září sv. Vincenc z Pauly   Lk 9,46-50
Út. 28. září Slavnost sv. Václava 19.00  Za obnovu křesťanství Mt 16, 24-27
St. 29. září Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela Jan 1, 47-51
Čt. 30. září sv. Jeroným       Lk 10, 1-12
Pá. 1.  říjen sv. Terezie od Ježíše 19.00  Za Adama Krutinu a Kateřinu Sokolovou Lk 10, 13-16
So. 2. říjen sv. andělé strážní 15.00  Masaryktown     Mt 18, 1-5.10


Underscore.gif
Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. [Sk 22,6]