TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 29 říjen sv. Narcis  19.00  Za † Irenu Zátkovou Lk 14, 1-6
So. 30. říjen sv. Marcel             ADORACE 12.00  Za † Josefa Hrehu a rodiče Lk 14,1.7-11
Ne. 31. říjen 31. neděle v mezidobí 10.30  Za JUDr. Jana Bobka a Vlastu Očkovou  Lk 19, 1-10
sv. Wolfgang Burlington 15.00
Po. 1. listopad Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   Mt 25, 31-46
Út. 2. listopad sv. Martin de Porres 19.00  Za duše v očistci Lk 14, 15-24
St. 3. listopad sv. Martin de Porres 12.00  Za † rodiče Helenu a Karola Hotárovi a † bratra Karola    Lk 14, 25-33
Čt. 4. listopad sv. Karel Boromejský   Lk 15-1-10
Pá. 5. listopad sv.Zachariáš a Alžběta 19.00  Za Věru Palkovou a † Andělu         Lk 16, 1-8
So. 6. listopad sv. Leonard 15:00  Masaryktown - Za naše zemřelé Lk 16, 9-15
Ne. 7. listopad 32. neděle v mezidobí 10.30  Za Vlastu a Josefa Beitovi    Lk 20, 27-38
sv. Wilibrord Burlington   15.00  
Po. 8. listopad sv. Gottfried Calgary   Lk 17, 1-6
Út. 9. listopad Svátek Posvěcení lateránské baziliky   Vancouver Jan 2, 13-22
St. 10. listopad sv. Lev Veliký Winnipeg Lk 17, 11-19
Čt. 11. listopad sv. Martin   Lk 17, 20-25
Pá. 12. listopad sv. Josafat 19.00  Za † a živé členy rodiny Berndorfovy   Lk 17, 26-37
So. 13. listopad Svátek sv. Anežky České     Lk 18, 1-8
Ne. 14. listopad 33. neděle v mezidobí 10.30  Za Františka Ječmena   Lk 21, 5-19
sv. Mikuláš Tavelič Burlington     15.00  
Po. 15. listopad sv. Albert Veliký     Lk 18, 35-43
Út. 16. listopad sv. Markéta Skotská     Lk 19, 1-10
St. 17. listopad sv. Alžběta Uherská 12.00  Za † a živé členy rodiny Prečanovy a Mihalyakovy  Lk 19, 11-28
Čt. 18. listopad Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla    Lk 19, 41-44
Pá. 19. listopad sv. Mechtilda 19.00  Za manžele Kuřístkovi a Prchalovi    Lk 19, 45-48
So. 20. listopad sv. Felix z Valois Kingston 10.00 Za † Mojmíra Ryvolu Lk 20, 27-40
Ottawa 17.00  Za † Vladimíra Stryka, Otu Václavka a † členy obou rodin
Ne. 21. listopad Slavnost Ježíše Krista Krále 10.30  Za Františku, Ferdinanda a Milana Hyklovi   Lk 23, 35-43
Montreal 11.00  
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Burlington 15.00     
Po. 22. listopad sv. Cecilie     Lk 21, 1-4
Út. 23. listopad sv. Klement I.     Lk 21, 5-11
St. 24. listopad sv. Ondřej Dung-Lac a druhové     Lk 21, 12-19
Čt. 25. listopad sv. Kateřina Alexandrijská     Lk 21, 20-28
Pá. 26. listopad sv. Silvestr 19.00  Za † Marii Veselou   Lk 21, 29-33
So. 27. listopad sv. Virgil                  ADORACE 12.00  Za Jiřího a Ludmilu Meisnerovi    Lk 21, 34-36
Ne. 28. listopad První neděle adventní  10.30  Za Miloše a Zuzanu Novákovi  Mt 24, 37-44
sv. Mansuet           Burlington 15.00  
Po. 29. listopad sv. Saturnin     Mt 8, 5-11
Út. 30. listopad Svátek sv. Ondřeje, apoštola     Mt 4, 18-22


Underscore.gif
Modlete se za nás. Jsme sice jisti svým dobrým svědomím, neboť se snažíme jednat tak, aby nám nemohli nic vytknout; [Žd 13,18]