TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 28. listopad První neděle adventní 10.30  Za † Miloše a Zuzanu Novákovi Mt 24, 37-44
Burlington 15.00
Po. 29. listopad sv. Saturnin     Mt 8, 5-11
Út. 30. listopad Svátek sv. Ondřeje, apoštola     Mt 4, 18-22
St. 1. prosinec sv. Edmund Kampián   Mt 15, 29-37
Čt. 2. prosinec sv. Bibiána   Mt 7, 21.24-27 
Pá. 3. prosinec sv. František Xaverský 19.00  Za † Josefa Gombitu Mt 9, 27-31
So. 4. prosinec sv. Jan Damašský, sv. Barbora 15.00  Masaryktown ▪  Za † a živé členy rodiny Hlívovy a Kuliačkovy  Mt 9,35-10,1.5-8
Ne. 5. prosinec 2. neděle adventní 10.30  Za Dr. Františka Gigala       Mt 3, 1-12
Burlington   15.00    
Po. 6. prosinec sv. Mikuláš     Lk 5, 17-26
Út. 7. prosinec sv. Ambrož     Mt 18, 12-14
St. 8. prosinec Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie   12.00  Za dceru a její návrat k víře Lk 1, 26-38
Čt. 9. prosinec sv. Valérie   Mt 11, 11-15
Pá. 10. prosinec sv. Julie a Eulálie 19.00  Za Boží požehnání        Mt 11, 16-19
So. 11. posinec sv. Damas I.   Mt 17, 10-13
Ne. 12. prosinec 3. neděle adventní 10.30  Za Miroslava Rohela        Mt 11, 2-11
Burlington     15.00   
Po. 13. prosinec sv. Lucie     Mt 21, 23-27
Út. 14. prosinec sv. Jan od Kříže     Mt 21, 28-32
St. 15. prosinec sv. Valerián     Lk 7, 19-23
Čt. 16. prosinec sv. Adelhaida     Lk 7, 24-30
Pá. 17. prosinec sv. Lazar 19.00  Za Josefa Ullmanna a dceru Věru Palkovou        Mt 1, 1-17
So. 18. prosinec sv. Malachiáš Kingston 10.00  Za nemocnou osobu  Mt 1, 18-24
Ottawa 17.00  Za živé a †členy rodiny Fialovy  
Ne. 19. prosinec 4. neděle adventní 10.30  Za Vincence Tomečka    Mt 1, 18-24
Montreal 11.00
Burlington 15.00    
Po. 20. prosinec sv. Dominik Siloský       Lk 1, 26-38
Út. 21. prosinec sv. Petr Kanisius   Lk 1, 39-45
St. 22. prosinec sv. Servul     Lk 1, 46-56
Čt.. 23. prosinec sv. Jan Kentský     Lk 1, 57-66
Pá. 24. prosinec Štědrý den 22.00  Za mír ve světě Lk 1, 67-79
Adam a Eva Burlington 24.00
So. 25. prosinec Slavnost narození Páně 10.30  Za farníky a za † Leopoldu Zatloukalovou a členy rodiny Jan 1, 1-18
1. svátek vánoční   Burlington 15.00
Ne. 26. prosinec Svátek Svaté Rodiny 10.30  Za Juraje a Giselu Tlučkových    Mt 2,13-15.19-23
Burlington 15.00   
sv.Štěpán - 2. svátek vánoční Vineland 17.00  Za krajany
Po. 27. prosinec Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Jan, 20, 2-8
Út. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek, mučedníků  Mt 2, 13-18
St. 29. prosinec sv. Tomáš Becket   Lk 2, 22-35
Čt. 30. prosinec sv. Evžen   Lk 2, 36-40
Pá. 31. prosinec sv. Silvestr I. 19.00  Na poděkování za uplynulý rok Jan 1, 1-18
Burlington 24.00
So. 1. leden Slavnost Matky Boží Panny Marie  ADORACE  12.00  Za † P. Jandu, P. Neumanna a P. Rusa  Lk 2, 16-21
Ne.  2. leden 2. neděle po Narození Páně 10.30  Za † členy rodiny Slívovy Jan 1, 19-28
Burlington 15.00


Underscore.gif
Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. [Zj 14,19]