TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 26. prosinec Svátek Svaté rodiny 10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi Mt 2,13-15.19-23
Burlington 15.00  
sv. Štěpán - 2. svátek vánoční Vineland 17.00  Za krajany
Po. 27. prosinec Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Jan 20, 2-8
Út. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek, mučedníků Mt 2, 13-18
St. 29. prosinec sv. Tomáš Becket     Lk 2, 22-35
Čt. 30. prosinec sv. Evžen   Lk 2, 36-40
Pá. 31. prosinec sv. Silvestr I. 19.00  Na poděkování za uplynulý rok Jan 1, 1-18
Burlington 24.00
So. 1. leden Slavnost Matky Boží Panny Marie  ADORACE  12.00  Za † P. Jandu, P. Neumanna a P.Rusa Lk 2, 16-21
Ne. 2. leden 2. neděle po Narození Páně 10.30  Za † členy rodiny Slívovy Jan 1,  1-18
Burlington 15.00
Po. 3. leden Nejsvětější jméno Ježíš     Jan 1,.29-34
Út. 4. leden bl. Anděla z Foligna     Jan 1, 35-42
St. 5. leden sv. Telesfor 12.00  Na poděkování - ke cti sv. Antonína   Jan 1, 43-51
Čt. 6. leden Slavnost Zjevení Páně 19.00  Za farníky Mt 2, 1-12
Pá. 7. leden sv. Rajmund z Penafortu 19.00  Za † Slávku Hanzlíkovou, Otylii Kubinovou a jejich rodiny   Mt 4, 12-17.23-25
So. 8. leden sv. Severin 15. 00  Masaryktown Mk 6, 34-44
Ne. 9. leden Svátek Křtu Páně 10.30  Za Ludmilu Grundmanovou, členy rodiny Grundmanovy  Mt 3, 13-17
                   a rodiny Pastorkovy
sv. Julián Burlington 15.00 
Po. 10. leden sv. Agathon       Mk 1, 14-20
Út. 11. leden ct. Maria Elekta     Mk 1, 21b-28
St. 12. leden sv. Probus     Mk 1, 29-39
Čt. 13. leden sv. Hilarius z Poitiers     Mk 1, 40-45
Pá. 14. leden sv. Sáva Srbský 19.00  Za † Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran    Mk 2, 1-12
So. 15. leden sv. Pavel Poustevník     Mk 2, 13-17
Ne. 16. leden 2. neděle v mezidobí 10.30  Za Antonii Rumlerovou, Alžbětu Rozbořilovou    Jan 1, 29-34
                a rodiče Roberta a Františku Myslínovi
sv. Marcel I. Burlington    15.00 
Po. 17. leden sv. Antonín Veliký     Mk 2, 18-22
Út. 18. leden Panna Maria, Matka jednoty křesťanů   19.00  Za sjednocení křesťanů   Mk 2, 23-28
St. 19. leden sv. Nárius a Marta a jejich synové 12.00  za členy rodiny Kolmanovy, Kosmanovy a Sobotkovy   Mk 3, 1-6
Čt. 20. leden sv. Fabián a Šebestián     Mk 3, 7-12
Pá. 21. leden sv. Anežka Římská 19.00  Za rodiče Jurašovi a za rodinu Jurašovu a Opletalovu Mk 3, 13-19
So. 22. leden sv. Vincenc     Mk 3, 20-21
Ne. 23. leden 3. neděle v mezidobí 10.30  Za Marii a Stanislava Bernsteinovi   Mt 4, 12-23
sv. Ildefons Burlington 15.00
Po. 24. leden sv. František Saleský Mk 3, 22-30
Út. 25. leden Svátek Obrácení svatého Pavla Mk 16, 15-18
St. 26. leden sv. Timotej a Titus     Mk 4, 1-20
Čt. 27. leden sv. Anděla Mericiová     Mk 4, 21-25
Pá. 28. leden sv. Tomáš Akvinský 19.00  Na poděkování za dar života    Mk 4, 26-34
So. 29. leden sv. Sulpicius          ADORACE 12.00  za † a živé členy rodiny Kučerovy   Mk 4, 35-41
Ne. 30. leden 4. neděle v mezidobí 10.30  Za Miroslava Paťavu   Mt 5, 1-12a
sv. Martina Burlington 15.00
Po. 31. leden sv. Jan Bosko     Mk 5, 1-20


Underscore.gif
Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. [Sk 17,22]