TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 1. duben sv. Makarius 19.00  Za † Jindřicha a Ludmilu Švorčíkovi Mk 12, 28b-34
So. 2. duben sv. František z Pauly 15.00  Masaryktown ▪ Za † Glorii Janodovou, † Jerryho Touška,  Lk 19, 9-14
                                           † Radka Vyorala, † Vladimíra Eliáše
Ne. 3. duben 4. neděle postní 10.30  Za † i živé členy rodiny Rohelovy a Klimešovy   Jan 9, 1-41
sv. Nikita Burlington     15.00
Po. 4. duben sv. Izidor Sevillský   Jan 4, 43-54
Út. 5. duben sv. Vincenc Ferrerský   Jan 5,1-3a.5-16
St. 6. duben sv. Notger 12.00  Za † Bedřícha Procházku  Jan 5, 17-30
Čt. 7. duben sv. Jan Křtitel de la Salle   Jan 5, 31-47
Pá. 8. duben sv. Albert 19.00  Na poděkování za dar života Jan 7,1-2.10.25-30
So. 9. duben sv. Marie Kleofášova   Jan 7, 40-53
Ne. 10. duben 5. neděle postní 19.00  Za † Františka Ječmena  Jan 11, 1-45
sv. Michael de Sanctis Burlington     15.00  
Po. 11. duben sv. Stanislav   Jan 8, 1-11
Út. 12. duben sv. Julius   Jan 8, 21-30
St. 13. duben sv. Martin I.   Jan 8, 31-42
Čt. 14. duben sv. Lambert   Jan 8, 51-59
Pá. 15. duben sv. Anastázie 19.00  Za † Marii Kopáčkovou Jan 10, 31-42
So. 16. duben sv. Bernadetta Soubirousová   Jan 11, 45-56
Ne. 17. duben Květná neděle 10.30  Na poděkování   Mt 26, 14-27.66
sv. Inocenc Burlington     15.00  
Po. 18. duben Pondělí Svatého týdne   Jan 12, 1-11
Út. 19. duben Úterý Svatého týdne   Jan 13.21-33.36-38
St. 20. duben Středa Svatého týdne 12.00 Za nemocné Mt 26, 14-25
Čt. 21. duben Zelený čtvrtek 19.00  Za † P.Janíčka, P.Jandu, P.Popelku, P.Dostála Jan 13, 1-15
Burlington     20.00
Pá. 22. duben Velký pátek 15.00  Křížová cesta a Velkopáteční obřady   Jan 18, 1-19.42
novéna k Božímu milosrdenství Burlington     15.00
So. 23. duben Bílá sobota 20.00  Za mír ve světě  
Burlington     23.00
Ne. 24. duben Slavnost Zmrtvýchvstání 10.30  Za farníky a krajany Jan 20, 1-9
Páně   Burlington     15.00  
Po. 25. duben Pondělí velikonoční Vineland    15.00  15.00 Mt 28, 8-15
Út. 26. duben Úterý velikonoční   Jan 20, 11-18
St. 27. duben Středa velikonoční   Lk 24, 13-35
Čt. 28. duben Čtvrtek velikonoční     Lk 24, 35-48
Pá. 29. duben Pátek velikonoční 19.00  Za † i živé členy rodiny Válkovy Jan 21, 1-14
So. 30. duben Sobota velikonoční Kingston 10.00 Mk 16, 9-15
Ottawa 17.00 Za + a živé členy rodiny Fialovy
Ne. 1. květen 2. neděle velikonoční 19.00  Za † i živé členy rodiny Tiché a Švaňhalovy Jan 20, 19-31
Montreal 11.00 Za + Lubomíra Drobného
Svátek Božího milosrdenství Burlington     15.00  
Po. 2. květen sv. Atanáš     Jan 3, 1-8
Út. 3. květen Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Jan 14, 6-14
St. 4. květen sv. Florián     Jan 3, 16-21
Čt. 5. květen sv. Gothard   Jan 3, 31-36
Pá. 6. květen sv. Jan Sarkander 19.00    Jan 6, 1-15
So. 7. květen sv. Benedikt   Jan 6, 16-21
Ne. 8. květen 3. neděle velikonoční 10.30   Lk 24, 13-35
Burlington     15.00  


Underscore.gif
Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze. [Sk 19,14]