TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
Duben ● Apríl 2011

       

DATUM

SVÁTKY CÍRKEVNÍ

ÚMYSL MŠE SVATÉ

EVANGELIUM

Ne.

1.

květen

2. neděle velikonoční

Svátek Božího milosrdenství

10.30  Za † i živé členy rodiny Tiché a Švaňhalovy

Jan 20, 19-31

Montreal

11.00  Za † Lubomíra Drobného

Burlington   

15.00 

Po.

2.

květen

sv. Atanáš

 

 

Jan 3, 1-8

Út.

3.

květen

sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

 

Jan 14, 6-14

St.

4.

květen

sv. Florián

12.00  Za † Miroslava Mikloše

Jan 3, 16-21

Čt.

5.

květen

sv. Gothard

 

Jan 3, 31-36

Pá.

6.

květen

sv. Jan Sarkander

19.00  Za † Henryho Bohma  

Jan 6, 1-15

So.

7.

květen

sv. Benedikt

Masaryktown  15.00  Za † Marii Bartovou

Jan 6, 16-21

Ne.

8.

květen

3. neděle velikonoční

10.30  Za †  Vincence Tomečka, za † i živé členy

Lk 24, 13-35

                       rodiny Tomečkovy a Vaňkovy

Burlington   

15.00 

Po.

9.

květen

sv. Hermus

Winnipeg

19.00

Jan 6, 22-29

Út.

10.

květen

sv. Izidor

 

Jan 6, 30-35

St.

11.

květen

sv. Ignác z Láconi

Vancouver

19.00

Jan 6, 35-40

Čt.

12.

květen

sv. Pankrác

Calgary

19.30 

Jan 6, 44-51

Pá.

13.

květen

sv. Ondřej Hubert Fournet

19.00  Na poděkování za dar života

Jan 6, 1-15

So.

14.

květen

sv. Bernadetta Soubirousová

 

Jan 15, 9-17

Ne.

15.

květen

4. neděle velikonoční

10.30  Za † Růženu Havlovou

Jan 10, 1-10

Burlington   

15.00 

Po.

16.

květen

sv. Jana Nepomuckého

 

 

Mt 10, 17-22

Út.

17.

květen

sv. Paschal Baylon

 

 

Jan 10, 22-30

St.

18.

květen

sv. Jan I.

12.00  Za † Oldřicha Hladíka

Jan 12, 44-50

Čt.

19.

květen

sv. Petr Celestýn

 

 

Jan 13, 16-20

Pá.

20.

květen

sv. Klement, sv. Bernardín

19.00  Za † Bohumila Sypala

Jan 14, 1-6

So.

21.

květen

sv. Ondřej Bobola

 

Adorace   12.00  Mše svatá za farníky

Jan 14, 7-14

Ne.

22.

květen

5. neděle velikonoční

10.30  Za † členy rodiny Sládečkovy

Jan 14, 1-12

Burlington   

15.00 

Po.

23.

květen

sv. Jan Křtitel de Rossi

 

 

Jan 14, 21-26

Út.

24.

květen

sv. Vincent Lerinský

 

 

Jan 14, 27-31a

St.

25.

květen

sv. Řehoř VII.

 

Jan 15, 1-8

Čt.

26.

květen

sv. Filip Neri

 

 

Jan 15, 9-11

Pá.

27.

květen

sv. Augustin z Canterbury

19.00

 

Jan 15, 12-17

So.

28.

květen

sv. Emil

Kingston 

10.00

Jan 15, 18-21

Ottawa

17.00

Ne.

29.

květen

6. neděle velikonoční

10.30  Za † Jozefa Pavlovského

Jan 14, 15-21

Burlington   

15.00 

Montreal   

11.00  Za † Milana Havlína a † Marii Kadlecovou

Po.

30.

květen

sv. Zdislava

 

 

Jan 15, 26-16, 4a

Út.

31.

květen

Svátek Navštívení P. Marie

 

 

Lk 1, 39-56

St.

1.

červen

sv. Justin

12.00  Za † Jarku Petrovičovou

Jan 16, 12-15

Čt.

2.

červen

Slavnost Nanebevstoupení        Páně

19.00 

Mt 28, 16-20

 


Underscore.gif
Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt, nezdráhám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalobci obviňují, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři." [Sk 25,11]