TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
Červen * Jún 2011

DATUM

SVÁTKY CÍRKEVNÍ

ÚMYSL MŠE SVATÉ

EVANGELIUM

St.

1.

červen

sv. Justin

12.00  Za † Jarku Petrovičovou

Jan 16, 12-15

Čt.

2.

červen

Nanebevstoupení Páně

19.00  Za farníky

Mt 28, 16-20

Pá.

3.

červen

sv. Karel Lwanga a druh.

19.00  Za † rodiče Jurašovi a za rodinu Jurašovu a  Opletalovu

Jan 16, 20-23a

So.

4.

červen

sv. František Caracciolo

15.00  Masaryktown  Za † biskupa Mons. Josefa Koukla

Jan 16, 23b-28

Ne.

5.

červen

7. neděle velikonoční

11.00  Modlitba křížové cesty

Jan 17, 1-11a

12.45  Modlitba růžence

POUŤ DO MIDLANDU

13.30  Mše svatá   Za poutníky, farníky a krajany

Po.

6.

červen

sv. Norbert

 

Jan 16, 29-33

Út.

7.

červen

sv. Robert

 

Jan 17, 1-11a

St.

8.

červen

sv. Medard

 

Jan 17, 11b-19

Čt.

9.

červen

sv. Efrém Syrský

 

Jan 17, 20-26

Pá.

10.

červen

sv. Maxim

19.00  Za † Jozefa Hrehu a za rodiče z obou stran

Jan 21, 15-19

So.

11.

červen

sv. Barnabáš

 

Mt 10, 7-13

Ne.

12.

červen

Slavnost Seslání

10.30  Za † Edmunda Weise a † Annu Chmeliarovu

Jan 20, 19-23

Ducha Svatého

Burlington   

15.00 

Po.

13.

červen

sv. Antonín z Padovy

 

Mt 5, 38-42

Út.

14.

červen

sv. Anastáz

 

Mt 5, 43-48

St.

15.

červen

sv. Vít

12.00  Za nemocné

Mt 6, 1-6.16-18

Čt.

16.

červen

sv. Benon (Zbyněk)

 

Mt 6, 7-15

Pá.

17.

červen

sv. Řehoř Barbarigo

19.00  Za † Jana a Karla Dobrzensky

Mt 6, 19-23

So.

18.

červen

sv. Marina

Adorace   12.00  Mše svatá

Mt 6, 24-34

Ne.

19.

červen

Slavnost

10.30  Za † Alžbětu a Juliuse Klabanovi

Jan 3, 16-18

Nejsvětější Trojice

Burlington   

15.00 

Po.

20.

červen

sv. Silverius

 

Mt 7, 1-5

Út.

21.

červen

sv. Alois Gonzaga

 

Mt 7, 6.12-14

St.

22.

červen

sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

Mt 7, 15-20

Čt.

23.

červen

Slavnost těla a krve Páně

19.00

Jan 6, 51-58

Pá.

24.

červen

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

19.00  Za † Jiřího a Marii Matějovicovi a

Lk 1, 57-66.80

             za † Františka a Františku Jonáškovi

So.

25.

červen

sv. Vilém

Kingston

10.00

Mt 8, 5-17

Ottawa

17.00  Za † i živé členy rodiny Zástěrovy a Čeladníkovy

Ne.

26.

červen

13. neděle v mezidobí

10.30  Za † členy r. Zlobických a Kračmarovy a † Dr. G. Krajbicha

Jan 14, 15-21

Burlington   

15.00 

Montreal   

11.00  Za † manžele Milana a Milunu Dresslerovi

Po.

27.

červen

sv. Cyril Alexandrijský

 

 

Mt 8, 18-22

Út.

28.

červen

sv. Irenej (Lubomír)

 

 

Mt 8, 23-27

St.

29.

červen

Slavnost sv. Petra a Pavla

 

Mt 16, 13-19

Čt.

30.

červen

sv. prvomučedníci římští

 

 

Mt 9, 1-8

Pá.

1.

červenec

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

19.00  Za † Jana a Arnoštku Kolínovi

Mt 11, 25-30

So.

2.

červenec

Neposkvrněné srdce
Panny Marie

15.00  Masaryktown    Za zdraví a Boží požehnání

Lk 2, 41-51

Ne.

3.

červenec

14. neděle v mezidobí

10.30  Za † členy rodiny Dulovy

Mt 11, 25-30

Burlington   

15.00 

 


Underscore.gif
Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. [Sk 2,22]