TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Archív...

Toronto - pravidelné

Pravidelné bohoslužby neděle 10:30, pátek 18:30, jindy dle oznámení
Svátost smíření (svatá zpověď) pátek 18:00, jindy na požádání
Křty, svatby dle domluvy
Svátost pomazání nemocných a návštěvy nemocných v naléhavých případech volejte kdykoliv a jinak dle domluvy
První pátky v měsíci 18:30 mše svatá, adorace a požehnání
Pátky Mše sv. v anglickém jazyce
Poslední soboty v měsíci Výstav Nejsvětější svátosti, 8:00 zahájení adorace, 10:00 svátostné požehnání a mše svatá
První neděle v měsíci “Dětská mše svatá” (během prázdnin se nekonají)

Toronto - mimořádné

Středa 11. prosince12.00 hod. Mše svatá
Středa 24. prosince22.00 hod. Mše svatá
Středa 25. prosince10.30 hod. Mše svatá
Sobota 28. prosince08.00 hod. Adorace, 10.00 hod. Mše svatá
Sobota 31. prosince18.00 hod. Adorace, 19.00 hod. Mše svatá
Středa 1. ledna10.30 hod. Mše svatá

Masaryktown

Sobota 7. prosince15.00 hod. Mše svatá
Čtvrtek 26. prosince15.00 hod. Mše svatá


Underscore.gif
Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. [2P 2,8]