TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...

Toronto - pravidelné

Pravidelné bohoslužby neděle 10.30, pátek 19.00, jindy dle oznámení
Svátost smíření (svatá zpověď) pátek 18.00, jindy na požádání
Křty, svatby dle domluvy
Svátost pomazání nemocných a návštěvy nemocných v naléhavých případech volejte kdykoliv a jinak dle domluvy
První pátky v měsíci 19.00 Mše svatá, adorace a požehnání po mši
Pátky 19.00 Mše sv. v anglickém jazyce
Poslední soboty v měsíci 09.00 Zahájení adorace a výstav Nejsvětější svátosti, 10.00 svátostné požehnání a mše svatá
První neděle v měsíci “Dětská mše svatá” (během prázdnin se nekonají)

Toronto - mimořádné

Čtvrtek 6. srpna19.00 hod. Mše svatá, Slavnost Proměnění Páně
Sobota 15. srpna10.00 hod. Mše svatá, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 29. srpna10.00 hod. Mše svatá (poslední sobota v měsíci)
Neděle 6. září10.30 hod. Mše svatá se scholou
Sobota 26. září10.00 hod. Mše svatá, Svátek sv. Isaac Jogues a Jean de Brébeuf
Neděle 27. září10.30 hod. Slavnost sv. Václava, biřmování - biskup Robert Kasun
Pondělí 28. září19.00 hod. Mše svatá večerní

Masaryktown

Sobota 1. srpna15.00 hod. Mše svatá


Underscore.gif
Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. [Jk 1,14]