TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...

Toronto - pravidelné

Pravidelné bohoslužby neděle 10.30, pátek 19.00, jindy dle oznámení
Svátost smíření (svatá zpověď) pátek 18.00, jindy na požádání
Křty, svatby dle domluvy
Svátost pomazání nemocných a návštěvy nemocných v naléhavých případech volejte kdykoliv a jinak dle domluvy
První pátky v měsíci 19.00 Mše svatá, adorace a požehnání po mši
Pátky 19.00 Mše sv. v anglickém jazyce
Poslední soboty v měsíci 09.00 Zahájení adorace a výstav Nejsvětější svátosti, 10.00 svátostné požehnání a mše svatá
První neděle v měsíci “Dětská mše svatá” (během prázdnin se nekonají)

Toronto - mimořádné

Čtvrtek 6. srpna19.00 hod. Mše svatá, Slavnost Proměnění Páně
Sobota 15. srpna10.00 hod. Mše svatá, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 29. srpna10.00 hod. Mše svatá (poslední sobota v měsíci)
Neděle 6. září10.30 hod. Mše svatá se scholou
Sobota 26. září10.00 hod. Mše svatá, Svátek sv. Isaac Jogues a Jean de Brébeuf
Neděle 27. září10.30 hod. Slavnost sv. Václava, biřmování - biskup Robert Kasun
Pondělí 28. září19.00 hod. Mše svatá večerní

Masaryktown

Sobota 1. srpna15.00 hod. Mše svatá


Underscore.gif
když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. [Ř 7,23]